Constanța, 15 octombrie 2019

 

Invitație de presă

Workshop

”Implicarea stakeholderilor în activitățile de monitorizare a delfinilor”

17 Octombrie 2019, Hotel Ibis, Constanța

ONG Mare Nostrum vă invită să participați la workshop-ul dedicat activităților de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră organizat în cadrul proiectului “Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice”. Workshop-ul va avea loc în data de 17 Octombrie 2019, orele 09:30 – 14:00, la Hotel Ibis, Constanța.
La eveniment vor lua parte peste 25 de reprezentanți ai autorităților locale și naționale care au competențe în această zonă, precum: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, Ministerul Apelor și Pădurilor și Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanța. Scopul acestui workshop este de a implica stakeholderii în activitățile de monitorizare și conștientizarea publică a problemelor legate de mediul marin. Pe durata acestuia se vor discuta aspect legate de activitățile de monitorizare a delfinilor din Marea Neagră și aspect legislative referitoare la conservarea acestora.
De asemenea, în a doua parte a zilei, participanții vor beneficia și de un training privind monitorizarea delfinilor din Marea Neagră, susținut de Marian PAIU, expert ecolog în cadrul ONG Mare Nostrum.
Workshop-ul este organizat în cadrul proiectului “Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice”, BSB-319, finanțat prin Programul Operațional Black Sea Basin 2014-2020. Proiectul își propune să realizeze o strategie comună privind monitorizarea Mării Negre, utilizând cele mai adecvate criterii și indicatori de evaluare conveniți, pentru a evalua statutul Mării Negre ca bază pentru acțiuni viitoare.

AGENDA

09:30 – 09:45 – Înregistrarea participanților

09:45 – 10:00 – Cuvânt de deschidere, prezentarea participanților – Mihaela Mirea Cândea, Director Executiv, ONG Mare Nostrum

10:00 – 10:20 – Prezentarea proiectului ANEMONE – Laura Boicenco, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

10:20 – 10:50 – Prezentarea temei “Cetaceele din apele românești ale Mării Negre” – Marian Paiu, Coordonator studiu de caz cetacee, ONG Mare Nostrum

10:50 – 11:10 – Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin, Otilia Mihail, Ministerul Apelor și Pădurilor

11:10 – 11:30 – Legislație și măsuri privind cetaceele din apele românești ale Mării Negre, Cons. Marcela Popovici, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanța

11:30 – 11:45 – Coffee Break

11:45 – 13:00 – Cooperarea interinstituțională pentru dezvoltarea programului de monitorizare a cetaceelor din apele românești ale Mării Negre – Grupuri de lucru

13:00 – 14:00 – Prânz

14:00 – 14:15 – Înregistrare participanți – membrii rețelei de monitorizare

14:15 – 15:30 – Training dedicat membrilor rețelei de monitorizare a delfinilor

15:30 – 15:45 – Coffee break

15:45 – 16:30 – Studiu de caz/Aplicație practică

16:30 – 17:00 – Concluzii, Feedback

(Last Updated On: February 13, 2020)