Constanța, România, 29 Martie 2019

 

Tinerii constănțeni, instruiți în cadrul primului workshop Anemone

Peste 20 de tineri din județul Constanța au fost instruiți în cadrul workshop-ului ANEMONE- ”Implicarea publicului în monitorizarea deșeurilor marine”, ce a avut loc la Hotel Ibis, pe data de 27 martie. Participanții au învățat cum să aplice metodologia europeană privind monitorizarea deșeurilor, metologie pe care ONG Mare Nostrum o implementează din anul 2014.
Întâlnirea a debutat cu o prezentare a proiectului ANEMONE, susținută de Magda NenciuInstitutul de Cercetare și Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa ” Constanța, instituție care coordonează acest proiect. Mihaela Cândea Mirea, director executiv al ONG Mare Nostrum a oferit detalii participanților despre modul de implementare al metodologiei de monitorizare deșeuri, pe care ONG Mare Nostrum o aplică în acțiunile de teren din 2014: ” Acest workshop s-a născut din dorința tinerilor și constănțenilor de a se implica în rezolvarea unei probleme acute și evidente a litoralului nostru: deșeurile existente pe plajă. Deși sunt persoane fără pregătireștiințifică, ei pot ajuta în colectarea de date științifice, date care ne ajută să avem o imagine corectă și completă a acestei probleme. Totodată, aceste acțiuni au un rol educativ și de conștientizare, cei implicați înțelegând magnitudinea acestei forme de poluare, precum și rolul determinant al oamenilor în acest proces”.
Ulterior, participanții au fost împărțiți pe grupuri de lucru, pentru a putea pune în practică informațiile ce le-au fost furnizate, legat de monitorizarea deșeurilor marine. Fiecărui grup i s-a pus la dispoziție o serie de deșeuri, în pungi etanș, pentru a putea fi inventariate corespunzător: ”Fac parte dintre voluntarii care sunt implicați în acțiunile ONG Mare Nostrum. Chiar mai mult, înainte de acest workshop, împreună cu alți voluntari, am monitorizat o porțiune de plajă, pentru a putea colecta materia primă pentru acest workshop. Îmi place să mă implic în acțiuni ce țin de mediu și protejarea lui și chiar cred că fiecare om poate face acest lucru”, spune Reli, voluntar ONG Mare Nostrum.
Toți participanții din cadrul workshop-ului vor fi implicați în acțiunea de monitorizare a plajelor din luna aprilie a acestui an.
Workshop-uri similare vor fi organizate de Institutul de Oceanologie – Academia Bulgară de Științe (IO-BAS) / Bulgaria, Consiliul de Cercetare Științifico-Tehnologică al Turciei – Centrul de Cercetare Marmara (TUBITAK-MAM) Fundația pentru Cercetare Marină din Turcia (TUDAV) / Turcia și Centrul Științific Ucrainean de Ecologie Marină (UkrSCES) / Ucraina.
Rezultatele vor fi integrate într-un studiu de caz solid, oferind ocazia pentru toți cei implicați să împărtășească cunoștințe și să-și exprime interesul. Cetățenii vor primi informații despre modul în care sunt utilizate datele. Utilizarea cercetării și inovării responsabile (RRI) va face posibil ca cercetareași inovarea să fie conforme cu nevoile, valorile și așteptările cetățenilor. Atelierele de implicare publică care vor fi desfășurate în cadrul proiectului ANEMONE reprezintă o activitate esențială pentru a atrage publicul în activități de monitorizare și pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la problemele legate de mediul marin.
Proiectul ANEMONE (Evaluarea vulnerabilității ecosistemului marin al Mării Negre la presiunile antropice) vizează, prin eforturi de colaborare între parteneri, o strategie comună privind monitorizarea comună a Mării Negre, utilizând cele mai adecvate criterii comune de evaluare convenite și pentru a evalua statutul Mării Negre, ca bază pentru acțiuni ulterioare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Actualizarea și armonizarea programelor de monitorizare și punerea în aplicare a metodologiilor noi pentru evaluarea integrată a statutului de mediu bun, în conformitate cu Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin și cu cerințele programului de monitorizare și evaluare integrată la Marea Neagră.
• Furnizarea de noi date de monitorizare a mediului și informații necesare pentru evaluarea stării de mediu a Mării Negre, inclusiv a presiunilor și a impactului, concentrate pe completarea lacunelor de cunoaștere identificate la nivel regional.
• Îmbunătățirea disponibilității datelor și a informațiilor transfrontaliere de monitorizare a mediului în bazinul Mării Negre și sporirea participării părților interesate și a conștientizării publicului cu privire la problemele de mediu.
Proiectul ANEMONE (Evaluarea Vulnerabilității Ecosistemului Marin al Mării Negre la presiunile antropice) este finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea programului: 2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în zona Bazinului Mării Negre, Obiectivul specific prioritar al programului: 2.1. Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului. Proiect implementat în perioada 26.07.2018 – 25.11.2020. Numărul proiectului BSB319. Proiectul este coordonat de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Maritimă “Grigore Antipa” (România)

 

CONTACT

PR ONG MARE NOSTRUM

RAMONA CRÂNGAȘU

0723328224

(Last Updated On: February 13, 2020)